Prischeckar från PRO-IMP

Ni förare som erhållit prischeckar från PRO-IMP
måste lösa in dessa senast 2017-12-31.
Efter detta datum blir checkarna ogiltiga.
Ta kontakt med Peter Hansén 070-531 99 84